Homepage text fra2

Antysemityzm w Europie: wyniki najnowszych badań Agencji Praw Podstawowych

Pisze Żydowski Instytut Historyczny

Unijna Agencja Praw Podstawowych (FRA) opublikowała raport z najnowszego badania nt. dyskryminacji i przestępstw z nienawiści wobec Żydów na terytorium UE. Badanie zostało przeprowadzone w 12 krajach Unii Europejskiej, w których łącznie mieszka 96% żydowskiej społeczności UE: Austrii, Belgii, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Polsce, Szwecji, Węgrzech, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Łącznie w badaniu wzięło udział ponad 16 tysięcy Żydów, których pytano o ich postrzeganie sytuacji kraju w kontekście dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne lub religijne. Wg uśrednionych wyników, niemal 90% spośród osób badanych stwierdziło, że w ciągu ostatnich pięciu lat w ich kraju zjawisko antysemityzmu uległo nasileniu.

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem